Ons doel

Kinderen die minder bedeeld zijn, de kans geven om op een speelse wijze, in een veilige en inspirerende omgeving in aanraking te komen met verschillende vormen van kunst- en cultuur. Deze kinderen kunnen over het algemeen niet meedoen aan cultuur, geen verjaardagen vieren, durven geen vriendjes mee naar huis te nemen en er is thuis geen geld om op vakantie te gaan.

Stichting KunstKriebels biedt deze kinderen een zorgeloze vakantieweek aan op onze locatie De Biotoop in Haren. Dit onder begeleiding van professionele kunstenaars en gespecialiseerde ambachtslieden.

De Stichting verwezenlijkt dit door:
  • Het organiseren van buitenschoolse activiteiten in het kader van kunst- en cultuureducatie.
  • Kinderen uit gezinnen op of onder het bestaansminimum de kans bieden in aanraking te komen met kunst en cultuur.
  • Het bevorderen van talentontdekking en -ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur, zowel in groepsverband als individueel.
  • Professionele kunstenaars en gespecialiseerde ambachtslieden de kans bieden hun passie en expertise te delen met kinderen.